grafika tła
Strona główna > Realizacje > Ekspertyza ornitologiczna dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Ekspertyza ornitologiczna dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Ekspertyza ornitologiczna przeprowazona dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Opracowanie dotyczyło inwentaryzacji zieleni na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Na obszarze szpitala planowana była wycinka drzew i krzewów niezbędna do budowy parkingu, miejsc postojowych oraz zagospodarowania terenu wokół szpitala. Oględziny ornitologiczne nie wykazały czynnych gniazd i nie było przeciwwskazań do wycinki drzew. Opisane prace były prowadzone zgodnie z metodyką poza sezonem lęgowym ptaków. Na terenie szpitala zinwentaryzowano gatunki awifauny charakterystyczne dla ekosystemów antropogenicznych m.in.:

  • gołąb miejski
  • grzywacz
  • kos
  • kawka
  • wróbel

 

Wycinka drzew w zgodzie z przyrodą i bez szkody dla ptaków

Ptaki w miastach chętnie zasiedlają skwery oraz parki miejskie, a raczej zadrzewienia i zakrzewienia znajdujące się na ich obszarze. Podczas prowadzenia prac budowlanych, remontowych, budowy parkingów czy przebudowy szlaków komunikacyjnych zachodzi konieczność ich wycinki. Wówczas może dojść do zniszczenia lęgów lub miejsc lęgowych ptaków. Przed przystąpieniem do wycinki należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną czy w rzeczowych miejscach nie ma czynnych gniazd, dziupli lub innych schronień. Jeżeli takie występują nie oznacza to wykluczenia wycinki. Należy wówczas zaczekać aż ptaki wyprowadzą lęgi, a w między czasie uzyskać stosowną zgodę na niszczenie gniazd ptaków. Zgodę taką wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Opinia ornitologa w procesie inwestycyjnym

Opinia ornitologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w procesie inwestycyjnym. Zarówno na etapie planowania, jak i sporządzania dokumentacji warto konsultować się z przyrodnikami którzy służą radą na temat okresu lęgowego i zwyczajów ptaków. Fachowe i kompetentne przygotowanie dokumentacji wraz z inwentaryzacją przyrodniczą jest pomocne w sprawnym wydaniu decyzji administracyjnej w tym zgody na wycinkę drzew i pozwolenie na budowę.

Inwentaryzacja ornitologiczna drzew

Inwentaryzacja ornitologiczna drzew jest niezbędnym załącznikiem w celu ubiegania się o pozwolenie na wycinkę drzew, jeżeli takowe prace będą prowadzone w sezonie lęgowym. Ponadto organ wydający zgodę może nałożyć na inwestora lub wykonawcę obowiązek prowadzenia nadzoru ornitologicznego nad wycinką drzew.

Podczas przygotowań do inwestycji związanej z budową parkingu na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii korzystaliśmy z usług firmy Ornitolog Szczecin. Dokumentacja ornitologiczna została przygotowana terminowo i rzetelnie. Inwestycja przebiegała terminowo i w zgodzie z przyrodą.

polecam

Zygmunt Sobolewski

TRASCO Pracownia Projektowa

Galeria zdjęć z realizacji