grafika tła
Strona główna > Realizacje > Ptaki a linie elektroenergetyczne

Ptaki a linie elektroenergetyczne

Opinia ornitologiczna dotycząca wycinki drzew w związku z planowaną inwestycją modernizacji stacji GPZ Drawsko Pomorskie
Ptaki a wysokie napięcie

Przedmiotem zlecenia była opinia ornitologiczna w zakresie występowania ptaków chronionych na terenie inwestycji będącej pod zarządem ENERGA - Operator S.A. w Gdańsku, ENERGA - Operator S.A. Oddział w Koszalinie wraz z opracowaniem zaleceń związanych z wycinką drzew. Planowane przedsięwzięcie miało być zrealizowane na działkach położonych w mieście Drawsko Pomorskie w województwie zachodniopomorskim. Obserwacje ornitologiczne przeprowadzono w lipcu 2015 r. Miejsca niedostępne gołym okiem monitorowano za pomocą kamery inspekcyjnej. Miejsca charakterystyczne zostały oznaczone za pomocą GPS.

Cele obserwacji ornitologicznych na głównym punkcie zasilania (GPZ)

Celem prowadzonych obserwacji ornitologicznych było określenie czy drzewa przeznaczone do wycinki stanowią czynne miejsce gniazdowania ptaków, jeśli tak to jakie gatunki, w jakiej liczebności występują oraz gdzie zlokalizowane są te miejsca;

W trakcie obserwacji najczęściej i najliczniej stwierdzano gatunki związane z terenami zurbanizowanymi oraz z fragmentarycznymi zadrzewieniami i zakrzewieniami. Obszar inwestycji i jej najbliższe sąsiedztwo to głównie tereny zurbanizowane, przemysłowe siedliska o intensywnym oddziaływaniu człowieka w związku z czym awifauna to gatunki pospolicie występujące w skali regionu, jak i kraju.

Podczas kontroli stwierdzono następujące gatunki:

  • kawka Coloeus monedula - 6 osobników
  • sroka Pica pica - 2 osobniki
  • grzywacz Columba palumbus - 3 osobniki
  • szpak Sturnus vulgaris - 5 osobników
  • gołąb miejski Columba livia f.domestica - 3 osobniki

 

Ptaki obserwowano w trakcie żerowania bądź przelotów lokalnych. Wizja terenowa nie wykazała obecności czynnych gniazd ptaków na drzewach na terenie objętym inwentaryzacją.

Główne Punkty Zasilania tak zwane GPZ są miejscami zamkniętymi nie dostępnymi dla przypadkowych osób. Jeżeli w takich miejscach są zadrzewienia bardzo chętnie są one zasiedlane przez ptaki, gdyż mało kto może im wówczas „przeszkadzać”. Przystępując to planowania prac remontowych, modernizacyjnych lub przebudowy głównych punktów zasilania lub innych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać opinię ornitologiczną. Opinia taka wyklucza zagrożenie prowadzenia inwestycji zagrażającej ptakom i pomoże tak dobrać terminy prac, żeby odbywały się one bez szkody dla ptaków.

Firma Ornitolog Szczecin realizowała dokumentację ornitologiczną (opinia ornitologiczna) dla obiektu Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w Drawsku Pomorskim

polecam

Kierownik Techniczny

GPZ Drawsko Pomorskie

Galeria zdjęć z realizacji